Adams Scholarship Ceremony

John and Abigail Adams Scholarship Ceremony
Posted on 11/17/2023
A large group of students pose on a large staircase at North Quincy High.

Congratulations to 135 North Quincy High School seniors who were awarded the John and Abigail Adams Scholarship today!

The John and Abigail Adams Scholarship is an amazing accomplishment as it honors students who achieved high levels on the ELA, Math, and/or Biology MCAS exams for Massachusetts. The one-hundred and thirty-five students who received the John and Abigail Adams Scholarship for the graduating class of 2024 are as follows:

Noah Baker
Jonathan Jasper Baldini
Niamh Barrios
Jessica Barberi
Victoria Berry
Ava Bryan
Joseph Campo
Angela Chen
Brian Chen
Chris Chen
Franklin Chen
Jasmine Chen
Jiaqing Chen
Julia Chen
Mabel Chen
Meiki Chen
Nelson Chen
Nichole Chen
Si Ying Chen
Steven Chen
Thomas Chen
Vicky Chen
Vincent Chent
Wen Chen
Xuan Chen
Yong Chen
Zhi Chen
Elizabeth Cheung
Natasha Chieng
Tiffany Chin
Maggie Ching
Anthony Chiu
Nathan Choi
Sean Connolly
Aluna Coogan-Coyne
Kian Crampto
Diana Dang
Christian Devin
Brian Duong
Huan Duong
Arli Dylja
Parker Evans
Loukas Fehan
Faye Fitzpatrick
Thomas Ford
Raymond Gao
Brooklyn Geary
Joana Gjini
Madeline Gola
Stephanie Guan
Leo He
Finn Henriksen
Johnny Hoang
Katherina Huang
William Huang
Xiu Ying Huang
Daniel Hudach
Sophie Huynh
Nursultan Issatayev
Laura Jiang
Richard Jiang
Cameron Johnston
Sophia Kyranis
Hong Ni Lau
Kimberly Le
Kyra Lee
Keldon Lei
David Li

Ethan Li
Jack Li
Jasmine Li
Aixin Liang
Vicky Liao
Wenbin Liao
Chryzza Jane Las Librea
Christine Lin
Janice Lin
Jason Lin
Mengjie Lin
Raymond Lin
Yan Lin
You Lin
Dennis Lin
Oscar Liu
Grace Lowe
Shi Yan Lu
Charlotte McCarthy
Grace McGough
Dan Yan Mei
Vanessa Mei
Joseph Ethan Mercado
Sophia Ngo
Angelo Orlando
Jessie Pan
Alex Papa
Briana Pham
Grace Pickering
Emily Quach
Anushka Raj
Isabella Reyes
John Rixham
Brooklynn Rizzo
Mary Saccoach
Fallyn Scott
Anna Sekmokas
Benjamin Setow
Ryan Setow
Sofija Slezas
Killian Sloan
Nina Smith
Renee Su
Wen Chao Tan
Simone Trainor
Zara Valencius
Hecheng Weng
Alvin Wu
Brandon Wu
Chloe Wu
Dennis Xia
Bingxian Xie
Fanny Yang
Hongcheng Yang
Jialin Yu
Kevin Zhang
Roseley Zhang
Wilson Zhang
Eric Zhao
Daniel Zhen
Jamie Zhen
Owen Zheng
Laura Zhu
Roger Zhu
Jason Zou
Wendy Zou
Connor Zynda